KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри
ВЕСТИ
ИНТЕНЗИВНИ ОБУКИ  18-10-2010
ИНТЕЗИВНИ  10-недлни ОБУКИ на СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Модули:
            -Модул А/ Финансов Сметководител-контер
            -Модул Б/ Одговорен Сметководител-даночен консултант

Почеток на обуките: 01-05 Мај 2011 г.

Назад
АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно