KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Бизнис услуги за Вас

 • Сметководствени услуги
 • Овластени судски сметководствени вештачења
 • Финансиски консалтинг
 • Анализа на финансиски извештаи и деловни совети
 • Бизнис и инвестициски планови
 • Економско-правни совети и економско-правна помош                 
 • Даночни совети
 • Изработка на договори
 • Правна помош за судски и управно правни постапки и спорови
 • Пријава и одјава на вработени
 • Регистрација на ДОО и др. деловни субјекти
 • Ликвидациски и стечајни постапки
 • Тндери, јавни набавки, електронски аукции - совети и оператива
 • Германско-Англиско-Македоснки преписки и симултани преводи
 • Специјализирани in house школи, семинари и советувања

За повеќе детали кликнете доле или во подменијата од навигационото мени: 

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно