KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Цени на гориваРЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОДЛУКА за утврдување на највисоки малопродажни цени на 
нафтените деривати и горива за транспорт 
Од аспект на данокот на добивка: Како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат исплатените надоместоци на трошоци, освен оние кои не го надминуваат износот на исплатените надоместоци на трошоци за користење на сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ, но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво.
Од аспект на ДЛД: Данок на доход не се плаќа на надоместок на трошоците за користење сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно.

Период ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
25.12.2018 - 08.01.2019 61,00 63,00 58,00 46,50
09.01.2019 - 21.01.2019 58,50 60,50 55,00 43,50
22.01.2019 - 04.02.2019 61,00 63,00 58,50 47,50
05.02.2019 - 18.02.2019 62,00 63,50 60,00 48,50
19.02.2019 - 04.03.2019 62,50 64,50 60,00 48,50
05.03.2019 - 18.03.2019 64,50 66,50 61,00 49,50
19.03.2019 - 01.04.2019 66,00 67,50 60,50 49,00
02.04.2019 - 15.04.2019 68,50 70,50 61,00 49,50
16.04.2019 - 30.04.2019 71,50 73,00 62,50 51,00
01.05.2019 - 13.05.2019 72,00 74,00 63,50 52,00
28.05.2019 - 03.06.2019 71,00 73,00 64,00 53,50
04.06.2019 - 10.06.2019 69,50 72,00 62,50 52,00
11.06.2019 - 17.06.2019 66,50 69,00 60,00 49,50
18.06.2019 - 24.06.2019 67,00 69,00 60,00 49,50
25.06.2019 - 01.07.2019   67,00 69,50 60,50 50,00
02.07.2019 - 08.07.2019 68,50 70,50 61,50 51,00
09.07.2019 - 15.07.2019 69,00 71,00 61,00 50,50
16.07.2019 - 22.7.2019 70,50 72,50 62,00 51,50
23.07.2019 - 29.07.2019 69,50 71,50 61,50 51,00
30.07.2019 - 05.08.2019 69,50 71,50 61,50 51,50
06.08.2019 - 12.08.2019 69,50 71,50 62,00 52,00
13.08.2019 - 19.08.2019 66,50 68,50 60,00 50,00
20.08.2019 - 26.08.2019 66,50 68,50 60,50 50,50
27.09.2019 - 02.09.2019 66,50 68,50 61,00 51,00
03.09.2019 - 10.9.2019 67,00 69,00 61,00 51,00
11.9.2019 - 16.9.2019 66,50 69,00 61,50 51,50
17.9.2019 - 23.9.2019 67,50 69,50 62,50 52,50
24.9.2019 - 30.9.2019 69,50 72,00 64,00 53,50
1.10.2019 - 7.10.2019 68,50 71,00 63,00 52,50
8.10.2019 - 14.10.2019 68,00 70,00 62,00 51,50
15.10.2019 - 21.10.2019 67,50 70,00 62,00 50,50
22.10.2019 - ... 66,50 68,50 62,00 50,50

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно