KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Референци и опслужувани сектори

Меѓу нашите партнери со кои остваруваме или имаме остварено соработка во областите на деловни услуги и неформално образование се:

 


 

Во моментов КП, со своите сметководствени и советодавни услуги, снабдува фирми од најразлични стопански сектори:

 • Прехранбено преработувачка и конзервна индустрија
 • Трговија на мало и големо (прехрана, конфекција, техничка стока, моторни масла, авто делови и сл.)
 • Производство на готов производ
 • Транспорт на патници и стоки
 • Сервисни дејности
 • Спа центри, фризерски студија, козметички салони
 • Здравство - аптеки, амбуланти, стоматолошки ординации (ПЗУ)
 • Спортски здрженија и клубови - школи за спорт и спортски активности
 • Туризам
 • Угостителство
 • Приватни продуцентски куќи
 • Маркетинг агенции
 • Програмирање и дизајн на машини за тешка машинска индустрија
 • Сметководство на буџети и буџетски корисници
 • Здруженија на граѓани
 • Странски проекти итн.
АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно