KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Референци и опслужувани сектори

Меѓу нашите партнери со кои остваруваме или имаме остварено соработка во областите на деловни услуги и неформално образование се:


o   Авицена Аптека и ПЗУ;

o   Ада Фалке ДООЕЛ Скопје;

o   Адванс Медија ДОО Скопје;

o   Акцент Медиа национална рекламна агенција ДООЕЛ Скопје;

o   Амбрела Корпорација ДОО Скопје;

o   Витаминка АД Прилеп;

o   Каст Инвест ДОО Скопје;

o   Грандпром – ЗУР ДОО експорт-импорт Скопје;

o   Диор Wellness Спа Центар и Диор Козметичко Студио;

o   Даути Комерц АД Скопје и Даути-ТранспортШпед АД Скопје;

o   Еуросиг АД Скопје, Друштво за Осигурување;

o   Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје;

o   Жито Лукс АД Скопје;
o   Фурна Диме ДОО Скопје;

o   Ливрин ДООЕЛ Скопје;

o   Мак Лагер ДООЕЛ Скопје;

o   OneContact ДООЕЛ Скопје;

o   Ритам Трејд ДОО Скопје;

o   Рудник Саса ДОО Македонска Каменица;

o   Рударски Институт – Научно Истражувачка Установа Скопје;

o   Слајон-Комерц ДООЕЛ Скопје;

o   Стеда Графика ДООЕЛ Скопје;

o   Стефан Турс Травел ДООЕЛ Скопје;

o   Тојота Авто Центар ДООЕЛ Скопје;

o   Фриго Том ДООЕЛ Скопје;

o   Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
o   Биро за судски вештачења;

o   Државен инспекторат за градежништво и урбанизам;

o   Европска Развојна Агенција;

o   Завод за статистика на Р. Македонија (Twinning Project MK/09/IB/ST/01, активност 1.1.2.8);

o   Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС);
o   Регулаторна Комисија за Домување;
o   ЈЗУ Клиничка болница Штип;

o   Кик Боксинг Федерација на Македонија;

o   FEMTERPRISE – Fostering the creation of social enterprises by strengthening the entrepreneurial potential of young women (Interreg IPA, Project Code CB006.1.31.083);

o   Здружение за заштита на животната средина Милиеуконтакт Македонија како имплементатор на проектот за заштита на животната средина на US Aid и многу др.

 


 

Во моментов КП, со своите сметководствени и советодавни услуги, снабдува фирми од најразлични стопански сектори:

 • Прехранбено преработувачка и конзервна индустрија
 • Трговија на мало и големо (прехрана, конфекција, техничка стока, моторни масла, авто делови и сл.)
 • Производство на готов производ
 • Транспорт на патници и стоки
 • Сервисни дејности
 • Спа центри, фризерски студија, козметички салони
 • Здравство - аптеки, амбуланти, стоматолошки ординации (ПЗУ)
 • Спортски здрженија и клубови - школи за спорт и спортски активности
 • Туризам
 • Угостителство
 • Приватни продуцентски куќи
 • Маркетинг агенции
 • Програмирање и дизајн на машини за тешка машинска индустрија
 • Сметководство на буџети и буџетски корисници
 • Здруженија на граѓани
 • Странски проекти итн.
АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно