KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Кој предава?

За да ви бидат пренесени знаењата, стекнати со долгогодишно работно искуство од областа за која ќе бидете обучувани, се залага лично Ангелко Грозданов- основач на КП.

Во обуките асистира
Грозданов М-р Благоја, магистер од областа на сметководството и ревизијата, воедно и управител на КП, коавтор на книгата Прирачник за практично сметководство, заедно со Ангелко Грозданов и автор на книгите Напредно сметководство: практична обука и Тестирање на теориите за оптимализација на структурата на изворите на финансирање - анализа на состојбите во Р. Македонија.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно