KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Стандардизирани барања за услуги од клиенти

Почитувани клиенти,
заради полесен пристап и унификација на комуникација Ве молиме во иднина да ги користите следните формулари пред да ви ја обезбедиме бараната услуга: 


АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно