KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Каде по завршување на обуката?

Голем број од посетителите на нашите курсеви по завршувањето на обуката се вработени во некои од Македонските банки, угледни компании или се самовработени основајќи сопствено биро за сметководствени услуги.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно