KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Податоци за МДБ


Податоци за МДБ според соопштенија на ДЗС
Тековен месец МДБ за тековен месец
8 0,3
Кумулатив на индекси 802,03 МДБ за месец
Индекси на цените на мало    
јануари 2019 99,53 2,6
февруари 2019 99,29 -0,6
март 2019 99,28 -0,6
април 2019 100,42 -0,4
мај 2019 100,83 -0,1
јуни 2019 100,12 -0,1
јули 2019 101,19 0,1
август 2019 101,37 0,3

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно