KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Податоци за МДБ


Тековен месец МДБ за тековен месец
10 0,1
Кумулатив на индекси 1001,4 МДБ за месец
Индекси на цените на мало    
јануари 2019 99,53 2,6
февруари 2019 99,29 -0,6
март 2019 99,28 -0,6
април 2019 100,42 -0,4
мај 2019 100,83 -0,1
јуни 2019 100,12 -0,1
јули 2019 101,19 0,1
август 2019 101,37 0,3
септември 2019 99,95 0,2
октомври 2019 99,42 0,1

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно